Upoważnienie odbioru dziecka z przedszkola!!!

Plik do pobrania >>>

UPOWAŻNIENIE
(aktualne na rok szkolny 2021/2022)